Testen

Het bestaande coronaprotocol voor scholen wordt vanaf 25 september vervangen door een richtlijn. Er gelden dan – met uitzondering van het sneltesten – geen specifieke maatregelen meer voor het (voortgezet) onderwijs. In de richtlijn staat de belangrijkste informatie op een rij. Scholen kunnen naar deze informatie verwijzen. De term protocol is niet meer passend bij de huidige situatie en bij de inhoud van het document.

Op school houdt iedereen zich aan de basisregels. Zoals handen wassen en laten testen bij de GGD bij klachten die lijken op corona.

(Snel)testen in het voortgezet onderwijs

Leerlingen en medewerkers krijgen het advies om zichzelf 2 keer per week te testen op het coronavirus. Zo helpen ze het coronavirus zo veel mogelijk buiten de schooldeuren te houden. Scholen ontvangen hiervoor zelftesten. Hierbij geldt dat leerlingen en medewerkers die als immuun worden gezien zichzelf niet meer hoeven te testen.

Immuun voor corona
U wordt als immuun voor corona gezien als u:

14 dagen of langer geleden uw 2e prik heeft ontvangen van BioNTech/Pfizer, Moderna of AstraZeneca; of
14 dagen of langer geleden 1 prik heeft ontvangen van 1 van deze vaccins en corona heeft gehad; of
28 dagen of langer geleden uw Janssen-vaccinatie heeft ontvangen; of
minder dan 6 maanden geleden corona heeft gehad.

Mochten er Corona gerelateerde klachten zijn bij de leerling die verband kunnen houden met het virus, dan is het overheidsadvies om je te laten testen bij de GGD en thuis te blijven tot de uitslag bekend is.

Klik hier om het filmpje over de inzet van sneltesten in het voortgezet onderwijs te bekijken. Deze sneltesten worden geadviseerd voor niet-immune leerlingen om 2 maal per week preventief te kunnen testen.

Wat als een leerling positief test?

GGD Utrecht komt met een handig document: "Iemand op school positief getest, wat nu?". Tevens kunt u hier lezen wat de quarantainemaatregelen en definities zijn in dit geval.

Beslisboom

Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang (BOINK) en Jeugdartsen Nederland (AJG) hebben een handige beslisboom gemaakt. Als u deze vragenboom doorloopt, krijgt u antwoord op wat te doen bij welke coronaklachten.