Testen

Testen in en rondom de zomervakantie

Om de kans op een corona-uitbraak zo klein mogelijk te maken, vraagt het ministerie van OCW scholen tijdens en na de zomer nog door te gaan met het inzetten van zelftesten (voor leerlingen en onderwijspersoneel). OCW adviseert:
Houd op school een voorraad testen aan voor: preventief testen van personeel en leerlingen, zoals nu ook gebeurt, indien er activiteiten in de zomerperiode op school plaatsvinden. Bijvoorbeeld zomerscholing of staatsexamens;
risicogericht testen na de zomer: houd vier testen per persoon als voorraad op school beschikbaar voor de eerste weken na de zomervakantie.

Deel voor het begin van de zomervakantie testen aan uw leerlingen uit:

  • voor het direct testen na terugkeer van een vakantie (in binnen- of buitenland) en twee tot drie dagen later (twee tests per persoon)
  • voor het testen voorafgaand aan de terugkeer op school na de vakantie: drie dagen en een dag voor de eerste schooldag (twee tests per persoon).

 

Sneltesten in het voortgezet onderwijs

Mochten er Corona gerelateerde klachten zijn bij de leerling die verband kunnen houden met het virus, dan is het overheidsadvies om je te laten testen. Er zullen binnenkort ook sneltesten kunnen worden afgenomen binnen het voortgezet onderwijs. Klik op hier om het filmpje over de inzet van sneltesten in het voortgezet onderwijs te bekijken.

Wat als een leerling positief test?

GGD Utrecht komt met een handig document: "Iemand op school positief getest, wat nu?". Tevens kunt u hier lezen wat de quarantainemaatregelen en definities zijn in dit geval.

Beslisboom

Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang (BOINK) en Jeugdartsen Nederland (AJG) hebben een handige beslisboom gemaakt. Als u deze vragenboom doorloopt, krijgt u antwoord op wat te doen bij welke coronaklachten.

Beslisboom 12 jaar plus uit of thuis BOinK AJN 1502211024 1