Op 3 februari 2020 was er een inspirerende studiemiddag van SWV Rivierenland. De zorg voor de leerling stond tijdens deze bijeenkomst centraal. Derhalve werden medewerkers om en rondom de school en de wijkteams uitgenodigd. Ook deze middag was er weer een leerzaam programma te volgen. Het werkboekje van deze middag kunt u hier terugvinden.

Programma bijeenkomst verbinding school-wijkteam

Datum: 3 februari 2020
Plaats: Oude Stadhuis Culemborg
Tijd: 13.00 – 17.00 uur (inloop vanaf 12.45 uur)

“Zorg voor de leerling centraal”
Doel: De verbinding school en wijkteams versterken

Tijd Activiteit

12.45 Inlopen
   
13.00 'Verwelkomen'                     
   - Welkom heten van de deelnemers en toelichting op de doelstedoelstellingen van de werkbijeenkomst
   - Terugkoppeling netwerkbijeenkomst school-GGD-LPA
   - Introductie van de gespreksleider Bart van Kessel
   
13.10  ‘Voorstellen’
   - Korte onderlinge uitwisseling middels een zaalopdracht
   
13.20 ‘ Verhalen: zorg voor de leerling centraal’
  - Thema 1: je eigen verhaal vertellen: in homogene werkgroepjes nagaan wat je rol en verantwoordelijkheid is als organisatie
   
13.40 ‘Verkennen’
  - Het werkveld van de samenwerking in beeld brengen
  - Introductie werkveld ‘Gouden driehoek’ (kind in context – Ouders – Onderwijs – Ondersteuning)
  - Focus op wat we weten over samenwerking: uit onderzoek en uit ervaring
   
14.30 ‘Verpozen: koffie en thee met iets lekkers’
   
14.40 ‘Verbinden’
  - Thema 2: in heterogene werkgroepjes de samenwerking tussen de verschillende partijen nagaan
   
15.10 ‘Verzamelen’
  - Plenaire terugkoppeling de verbinding
   
15.40 Verplaatsen’
  - Thema 3: casusbespreking uit de regio
  - ‘Stoelendans’: iedereen schuift een plaats op en bespreekt een casus vanuit je nieuwe rol
   
16.50 ‘Verwezenlijken, vervolgen’
  - Wat geven we elkaar mee?
  - Wat spreken we af om de verbinding te versterken?
  - Wie hebben we nodig en wat moet wie doen?
   
17.00 “Vaarwel zeggen met borrel”
  Dank voor bijdrage en uitnodiging om te borrelen