Wijkteams

Samenwerking scholen en gemeenten

De scholen van samenwerkingsverband Rivierenland kennen een hechte band met de wijkteams van de gemeenten. Elk zorgteam binnen de school heeft een vertegenwoordiger van de wijkteams, gezien niet alle leerlingen afkomstig zijn van de gemeente waarin de VO-school zich bevindt is gekozen om een contactlijst te maken per gemeente en per school. Onderstaand kunt u deze terugvinden voor het regulier onderwijs en speciaal onderwijs.

Voor een volledig overzicht van de contactpersonen voor het Voortgezet Onderwijs en gemeenten klikt u hier

Zorginkoop 2017

In Nederland kent elke gemeente een aparte zorginkoop. Om het wat makkelijker te maken voor ouders en voor scholen kunt u de zorginkoop van de gemeenten van SWV Rivierenland onderstaand raaplegen.

Voor het overzicht Zorginkoop 2017 regio Rivierenland klikt u hier.

Samenwerkingsverband Autisme Gelderland

In de provincie Gelderland hebben instellingen uit alle sectoren hun krachten gebundeld in het Samenwerkingsverband (Convenant) Autisme Gelderland. Doel van het Convenant is te komen tot doelmatige en kwalitatief goede samenwerkingsverbanden met betrekking tot autisme in de provincie. Klik hier voor de link.