Samenwerking scholen en gemeenten

De scholen van samenwerkingsverband Rivierenland kennen een hechte band met de wijkteams van de gemeenten. Elk zorgteam binnen de school heeft een vertegenwoordiger van de wijkteams, gezien niet alle leerlingen afkomstig zijn van de gemeente waarin de VO-school zich bevindt, is gekozen om een contactlijst te maken per gemeente en per school. Onderstaand kunt u deze terugvinden voor het regulier onderwijs en speciaal onderwijs.

Voor een volledig overzicht van de contactpersonen voor het Voortgezet Onderwijs en gemeenten klikt u hier.