Aanvragen LWOO/PrO

 

Aanvragen LWOO en PrO schooljaar 2018-2019

Algemeen: 

  1. Ook dit schooljaar is het weer mogelijk de aanvragen voor LWOO-PrO voor de onder-instroom voor het schooljaar 2018-2019 te verrichten via LDOS.
  2. Aanmeldingen via een Bijzondere Regeling voor een ToeLaatbaarheidsVerklaring voor PrO is mogelijk via het speciale formulier ‘Bijzondere Regeling’. Het is mogelijk om de aanvraag voor een Bijzondere regeling te verrichten via LDOS.
  3. De status van de aanmeldingen zijn te volgen via LDOS.
  4. De Commissie LWOO-PrO heeft 6 weken de tijd om de aanvragen voor LWOO en PrO te beoordelen.
  5. Bij complexe casussen heeft de Commissie LWOO-PrO overleg met de ToeLaatbaarheidsCommissie.
  6. Indien u overweegt een aanvraag te doen ná 31 augustus 2018, neemt u telefonisch contact op met de Commissie LWOO-PrO. Dit in verband met het kunnen garanderen van een aanwijzing c.q. ToeLaatbaarheidsVerklaring vóór de teldatum op 1 oktober 2018.
  7. Er kan bezwaar/beroep gemaakt worden tegen het besluit van de Commissie LWOO-PrO bij de landelijke geschillencommissie.

Tijdlijn:

Nr

Datum

Wie

Wat

1.

1 feb ‘18

VO

1.     Aanvraag LWOO-PrO voor schooljaar 2018-2019 is mogelijk via LDOS.

2.

5 mrt ‘18

PO/SO

2.     Schooldirecteur zorgt ervoor dat de informatie van de groep 8 leerlingen klaar staat voor de geautomatiseerde overdracht naar het voortgezet onderwijs.

3.     Status van de geautomatiseerde overdracht van de informatie van alle leerlingen staat op ‘definitief’.

4.     Alle leerlingen zijn klaargezet voor transport met OSO.

3.

5 t/m 9 mrt ‘18

Ouder(s)

Reguliere aanmeldingsweek VO 

Ouders leveren aan:

-Volledig ingevuld aanmeldingsformulier;

-Relevante test/onderzoeksresultaten.

 

23 t/m 4 mei ‘18  

 

 Meivakantie

4.

8 juni ’18

VO

Wanneer er vóór 8 juni 2018 een aanvraag is ingediend in LDOS, geeft de Commissie LWOO-PrO de garantie de aanwijzing LWOO of de ToeLaatbaarheidsVerklaring PrO vóór de zomervakantie afgegeven te hebben.

 

 14 juli t/m 26 aug ‘18  

 

Zomervakantie

5.

31 aug ‘18

VO

Wanneer er vóór 31 augustus 2018 een aanvraag is ingediend in LDOS, geeft de Commissie LWOO-PrO de garantie de aanwijzing LWOO of de ToeLaatbaarheidsVerklaring PrO vóór de teldatum 1 oktober 2018 afgegeven te hebben.

6.

1 okt ‘18

VO

Teldatum voor leerlingen LWOO-PrO schooljaar 2018-2019.

 

Eerste aanmeldingen VO:

De aanmeldingen voor een aanwijzing voor LWOO en een ToeLaatbaarheidsVerklaring voor PrO kunnen door de scholen van VMBO en PrO van het Samenwerkingsverband Rivierenland gedaan worden via onderstaande link:

http://www.ldos.nl

Omzettingen naar PrO:

Indien u een omzetting wenst te doen van LWOO naar PrO ofwel van VSO naar PrO, kunt u gebruik maken van de Bijzondere Regeling, deze aanvraag is te verrichten via LDOS.