Aanvragen LWOO en PrO schooljaar 2024-2025

Algemeen:

  • Ook dit schooljaar is het weer mogelijk de aanvragen voor LWOO-PrO voor de onder-instroom voor het schooljaar 2024-2025 te verrichten via LDOS.
  • De status van de aanmeldingen zijn te volgen via LDOS.
  • De Commissie LWOO-PrO heeft 6 weken de tijd om de aanvragen voor LWOO en PrO te beoordelen.
  • Bij complexe casussen heeft de Commissie LWOO-PrO overleg met de toelaatbaarheidscommissie.
  • Indien u overweegt een aanvraag te doen ná 1 september 2024, neemt u dan contact op met de Commissie LWOO-PrO. Dit in verband met het kunnen garanderen van een aanwijzing c.q. toelaatbaarheidsverklaring vóór de teldatum op 1 oktober 2024.
  • Er kan bezwaar gemaakt worden tegen het besluit van de Commissie LWOO-PrO bij de landelijke geschillencommissie.

Tijdlijn:

Nr.

Datum

Wie

Wat

1.

Vanaf 1 feb ’24

VO

Aanvraag LWOO-PrO voor schooljaar 2023-2024 is mogelijk via LDOS.

2.

24 mrt ‘24

PO/SO

Schooldirecteur PO zorgt ervoor dat de status van de geautomatiseerde overdracht van de informatie van alle leerlingen in LDOS voor het voortgezet onderwijs staat op definitief.

3.

25 t/m 31 mrt ‘24

Ouder(s)

Reguliere aanmeldingsweek VO

Ouders leveren aan:

-          Volledig ingevuld aanmeldingsformulier;

-          Relevante test/onderzoeksresultaten.

 

27 apr t/m 5 mei ‘24

 

Meivakantie

4.

3 juni ‘24

VO

Wanneer er vóór 3 juni 2024 een aanvraag is ingediend in LDOS, geeft de Commissie LWOO-PrO de garantie de aanwijzing LWOO of de toelaatbaarheidsverklaring PrO vóór de zomervakantie afgegeven te hebben.

 

13 juli t/m 25 aug ‘24

 

Zomervakantie

5.

1 sep ‘24

VO

Wanneer er vóór 1 september 2024 een aanvraag is ingediend in LDOS, geeft de Commissie LWOO-PrO de garantie de aanwijzing LWOO of de toelaatbaarheidsverklaring PrO vóór de teldatum 1 oktober 2024 afgegeven te hebben. Bij uitzonderingen neem contact op met de commissie.

6.

1 okt ‘24

VO

Teldatum voor leerlingen LWOO-PrO schooljaar 2024-2025

 

Aanmeldingen LWOO/PrO en Bijzondere Regeling

De aanmeldingen voor een aanwijzing voor LWOO en een toelaatbaarheidsverklaring voor PrO kunnen door de scholen voor VMBO en PrO van het Samenwerkingsverband Rivierenland gedaan worden via onderstaande link. Indien u een omzetting wenst te doen van LWOO naar PrO ofwel van VSO naar PrO, kunt u gebruik maken van de aanvraag voor een Bijzondere Regeling via LDOS.

http://www.ldos.nl

 

Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2024–2025

Via onderstaande link kunt u de regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO inzien. Op deze lijst is te controleren of een toets, test of vragenlijst voldoet aan de eisen en wat de juiste versie is.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-26276.html

Let op: Dit jaar is de NPV-J 2 voor het laatst geldig voor de aanvragen van LWOO en PrO. Leerling in Beeld 3.0 (cito) staat dit jaar voor het eerst op de lijst.

Hier vindt u een kort overzicht met aandachtspunten voor het aanvragen van LWOO, PrO of een bijzondere regeling: Aandachtspunten aanvragen LWOO en PrO indicaties

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het reglement LWOO/PrO van SWV Rivierenland.