Verzuimpreventie

Op 4 november 2019 heeft de netwerkbijeenkomst verzuim plaatsgevonden. Wij willen u bedanken voor de fijne en leerzame bijeenkomst. U kunt de presentatie hier terugkijken. De jeugdarts JGZ heeft ook een presentatie gehouden. Deze kunt u hier nalezen. Voor de de 10 adviezen van Dulleart (De kracht om door te zetten) verwijzen wij u naar de volgende link.

De input van deze studiedag is meegenomen in het nieuwe verzuimprotool Rivierenland.
Onderstaande verzuimkaart geeft een schematische overzicht voor leer- en kwalificatieplichtigen in het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs weer.

Verzuimkaart Leerplicht 2020 vo mbo versie CMT 1