Het ontwikkelingsperspectief (OPP) van SWV Rivierenland is ontwikkeld door de VO-en VSO-scholen van deze stichting. Hierin vindt u naast de wettelijke verplichtingen ook onderdelen die niet wettelijk verplicht zijn maar een compleet beeld geven van de leerling. In dit OPP stellen we de communicatie tussen leerling, school en ouders centraal. Dit betekent dat iedere partij in het ondersteuningsplan een taak heeft, dit omdat ze samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de leerling. Het OPP SWV Rivierenland is een document die voor de school, maar ook de aanvrager van de toelaatbaarheidsverklaring of voor de aanvraag van een bovenschoolse voorziening gebruikt kan worden. Een document betekent dat de administratieve lasten voor de scholen wordt beperkt en dat het voor de ouders en leerling overzichtelijker wordt gemaakt. 

OPP SWV Rivierenland

Schrijfhulp OPP SWV Rivierenland

Schrijfhulp OPP Magister