Nieuw deel handreiking ‘Onderwijs aan nieuwkomers’ verschenen

In opdracht van de VO-raad is in samenwerking met scholen voor voortgezet onderwijs, Internationale Schakelklassen (ISK) en samenwerkingsverbanden in kaart gebracht hoe het onderwijs aan nieuwkomersleerlingen van 12 tot 18 jaar het beste kan worden vormgegeven. Daarbij geholpen door experts uit de psychosociale hulpverlening, ouderorganisaties, de Onderwijsinspectie en het ministerie van OCW en aangevuld met wetenschappelijke kennis over onderwijs aan nieuwkomersleerlingen.
Deze kennis is gebundeld in de handreiking ‘Nieuwkomers in het voortgezet onderwijs’, bestaande uit een mix van wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit de praktijk.
De handreiking is bedoeld voor alle professionals die betrokken zijn bij het voortgezet onderwijs aan nieuwkomers: docenten, mentoren, zorgcoördinatoren, schoolleiders, bestuurders en medewerkers van samenwerkingsverbanden.

Tweede deel over ‘Taal, talen en talenten’ verschenen

De handreiking wordt in delen uitgebracht. In juli werd het eerste deel gepubliceerd, dat zich richt op het thema ‘Nieuwkomers welkom heten’. Op 1 oktober is hier het deel over ‘Taal, talen en talenten’ aan toegevoegd. Later volgen nog delen over ‘Regionaal samenwerken’ en ‘Maatwerk bieden’.
Deel 1 en 2 download je hier.