ISK/Nieuwkomers

Programma bijeenkomst nieuwkomers in de scholen van Rivierenland

Datum: 1 februari 2021
Plaats: digitale bijeenkomst
Tijd: 14.30 – 16.30 uur

 

 Tijd Activiteit


14.30 ‘Welkom’ door Angelica Garcia Asensio
             Ø Welkom deelnemers.
             Ø Introductie sprekers:
                o Dirk van Oosteren (ISK Lingecollege)
                o Saskia Klijn (VluchtelingenWerk)
                o Frans Rijsdijk (maatschappelijk begeleider VluchtelingenWerk)
                o Marian Vriend (kinder- en jeugdpsycholoog)
                o Anita Voerman (SWV Rivierenland).


14.45 ‘Terugblik’ door Anita Voerman
             Ø Wat hebben we al gezamenlijk ontwikkeld?

15.00 ‘Advisering onderwijsniveau’ door Marian Vriend en Frans Rijsdijk
             Ø Hoe komt de advisering van het onderwijsniveau tot stand?
             Ø Wat zijn de laatste ontwikkelingen?
             Ø Wat zijn de landelijke ervaringen en de ervaringen in Rivierenland?

             Klik hier voor de Powerpoint presentatie


15.20 ‘ Van ISK naar VO’ door Dirk van Oosteren
             Ø Welke maatwerk is mogelijk voor nieuwkomers in het VO?
             Ø Welke mogelijkheden zijn in de weg naar examinering?
             Ø Hoe zit de nazorg van het ISK eruit op de VO-scholen?
                o Hoe om te gaan met achterstand in vakspecifieke termen?
                o Hoe zit het met de begeleiding van leerling afkomstig uit andere ISK’s?

             Klik hier voor de Powerpoint presentatie


15.55 ‘Pauze’

16.00 ‘Vluchtelingenwerk’ door Saskia Klijn
             Ø Wat zijn de mogelijkheden van VluchtelingenWerk?
             Ø Waar kunnen scholen naar toe als ze signaleren dat nieuwkomers-gezinnen extra ondersteuning nodig hebben?

             Klik hier voor de Powerpoint presentatie

16.15-16.30 ‘Afspraken en afsluiting’
             Ø Wat geven we elkaar mee?
             Ø Welke afspraken maken we met elkaar over dit thema?
             Ø Rondvraag
             Ø Dank voor uw bijdrage