Gemeenten

Gemeenten

SWV Rivierenland heeft zes gemeenten in regio Rivierenland: 

1. Buren 
2.  Culemborg 
3.  Geldermalsen 
4.   Neder-Betuwe 
5.  Neerijnen 
6.  Tiel 


Met deze zes gemeenten waarin SWV Rivierenland actief is vindt de beleidsmatige afstemming plaats over gemeenschappelijke thema's op de raakvlakken onderwijs – jeugdzorg – gemeentelijk beleid (op overeenstemminggericht overleg). 

Gemeenten en (primair en voortgezet) onderwijs werken vanuit een gemeenschappelijk platform aan de uitvoering van de strategische agenda met daarin opgenomen relevante afstemmingsthema's zoals aansluiting lokale ondersteuningssystemen, leerplicht en leerlingvervoer.