Gemeenten

SWV Rivierenland bestaat momenteel uit vijf gemeenten in de regio Rivierenland: 

1. Buren 
2.  Culemborg 
3.  Neder-Betuwe 
4.   West Betuwe 
5.  Tiel 


Met deze vijf gemeenten, waarin SWV Rivierenland actief is, vindt de beleidsmatige afstemming plaats over gemeenschappelijke thema's op de raakvlakken onderwijs – jeugdzorg – gemeentelijk beleid (op overeenstemmingsgericht overleg). 

Gemeenten en (primair en voortgezet) onderwijs werken vanuit een gemeenschappelijk platform aan de uitvoering van de strategische agenda met daarin opgenomen relevante afstemmingsthema's, zoals aansluiting lokale ondersteuningssystemen, leerplicht en leerlingvervoer. 

Nieuwsbericht Onderwijs-Jeugdhulp

Middels dit nieuwsbericht van december 2023 nemen we jullie mee in de ontwikkelingen rondom het project 'Samen werken aan een sterke verbinding tussen het onderwijs en de gemeenten in de Betuwe'.