De toelaatbaarheidscommissie van het Samenwerkingsverband Rivierenland heeft als wettelijke taak te beoordelen of leerlingen in aanmerking komen voor een toelaatbaarheidsverklaring. Met deze verklaring kunnen ouders hun kind aanmelden op een VSO school.

De toelaatbaarheidscommissie bestaat uit 2 leden onder een onafhankelijk voorzitter. Twee wekelijks, zie vergaderschema, komt die commissie bijeen om de ingediende aanvragen te bespreken. Aan de hand van deze bespreking wordt met de directeur van het samenwerkingsverband het advies besproken en volgt er een definitief besluit. Dit besluit wordt gedeeld met de school waar de leerling staat ingeschreven en met de ouders.

Wie meldt aan?

In alle gevallen wordt de aanvraag gedaan door de school waar de leerling staat ingeschreven. De aanvraag wordt door de school ingediend in ldos.nl.

Aanvragen kunnen gedaan worden door een VO-school, onderdeel van het Samenwerkingsverband Rivierenland, als blijkt dat een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan het regulier onderwijs kan bieden. 

Bij een overstap van het PO/S(B)O naar het VSO zal de aanvraag gedaan worden door de PO/S(B)O school.

Het kan ook zijn dat de termijn van een toelaatbaarheidsverklaring afloopt en de leerling gebaat is bij het voorzetten van het volgen van onderwijs binnen een VSO setting. In dit geval vraagt de VSO school en verlenging van de toelaatbaarheidsverklaring aan.

Het is aan de school waar de leerling staat ingeschreven om de ouders in het traject van aanmelding volledig te betrekken en toestemming te vragen voor aanmelding. Het is aan de school om de ouders en leerling te informeren over de werkwijze van de commissie en uiteraard de motieven van de aanmelding. Voor de commissie is het van groot belang om zicht te hebben op de zienswijze van de ouders en van de leerling.

Wat heeft de commissie nodig aan gegevens?

A. Aanvraag vanuit een VO-school:

De commissie heeft voor een aanvraag vanuit een VO-school minimaal het volgende nodig:

 • Een volledig ingevuld aanmeldformulier
 • Een actueel en ondertekend OPP met daarin in ieder geval:
  • een reëel en actueel beeld van de leerling en vooral van de ondersteunings- en onderwijsbehoeften van de leerling; 
  • een goed zicht op het verloop van de schoolloopbaan van de leerling; 
  • een overzicht van wat de school al gedaan heeft in de basisondersteuning en extra ondersteuning conform het eigen schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan. 
 • De beschrijving van het traject en het advies van de VSO-coach

 

B. Aanvraag voor verlenging vanuit een VSO school


De commissie heeft voor een aanvraag vanuit een VSO-school minimaal het volgende nodig:

 • Een volledig ingevuld aanmeldformulier
 • Bij beperkte schoolgang of belastbaarheid voor het onderwijs een advies van de GGD jeugdarts.
 • Een actueel en ondertekend OPP met daarin in ieder geval:
  • een reëel en actueel beeld van de leerling en vooral van de ondersteunings- en onderwijsbehoeften van de leerling; 
  • een goed zicht op het verloop van de schoolloopbaan van de leerling; 
  • een overzicht van wat de school al gedaan heeft in de basisondersteuning en extra ondersteuning conform het eigen schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan. 

 

C.  Aanvraag bij de overstap vanuit het PO/S(B)O


De commissie heeft voor een aanvraag vanuit een PO/S(B)O-school minimaal het volgende nodig:

 • Een volledig ingevuld aanmeldformulier
 • Een actueel en ondertekend OPP met daarin in ieder geval:
  • een reëel en actueel beeld van de leerling en vooral van de ondersteunings- en onderwijsbehoeften van de leerling; 
  • een goed zicht op het verloop van de schoolloopbaan van de leerling; 
  • een overzicht van wat de school al gedaan heeft in de basisondersteuning en extra ondersteuning conform het eigen schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan; 
 • Een onderwijskundig rapport(OKR). 

 

 D.  Aanvragen vanuit de VSO scholen behorende bij het samenwerkingsverband

De commissie heeft voor een aanvraag vanuit een VSO-school minimaal het volgende nodig:

 • Advies van een VSO coach
  - Behalve bij beperkte schoolgang of belastbaarheid dan een advies van de GGD jeugdarts.

 

Heeft u als school vragen rondom TLV aanvragen of nog geen account voor het gebruik van LDOS ten behoeve van het Samenwerkingsverband Rivierenland, dan kunt u contact opnemen met: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vervolgens zal de heer Boeracker het verder met u oppakken.

Agenda TLV 2023-2024Agenda TLV 2023-2024

Werkwijze Toelaatbaarheidscommissie