Toelaatbaarheids-commissie

De toelaatbaarheidscommissie van het Samenwerkingsverband Rivierenland heeft als wettelijke taak te beoordelen of leerlingen in aanmerking komen voor een toelaatbaarheidsverklaring. Met deze verklaring kunnen ouders hun kind aanmelden op een VSO school.

De toelaatbaarheidscommissie bestaat uit 2 leden onder een onafhankelijk voorzitter. Twee wekelijks, zie vergaderschema, komt die commissie bijeen om de ingediende aanvragen te bespreken. Aan de hand van deze bespreking wordt met de directeur van het samenwerkingsverband het advies besproken en volgt er een definitief besluit. Dit besluit wordt gedeeld met de school waar de leerling staat ingeschreven en met de ouders.

Wie meldt aan?

In alle gevallen wordt de aanvraag gedaan door de school waar de leerling staat ingeschreven. De aanvraag wordt door de school ingediend in ldos.nl.

Aanvragen kunnen gedaan worden door een VO-school, onderdeel van het Samenwerkingsverband Rivierenland, als blijkt dat een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan het regulier onderwijs kan bieden. 

Bij een overstap van het PO/S(B)O naar het VSO zal de aanvraag gedaan worden door de VSO school, nadat gebleken is dat deze school na aanmelding het onderwijs voor de leerling kan vormgeven.

Het kan ook zijn dat de termijn van een toelaatbaarheidsverklaring afloopt en de leerling gebaat is bij het voorzetten van het volgen van onderwijs binnen een VSO setting. In dit geval vraagt de VSO school en verlenging van de toelaatbaarheidsverklaring aan.

Het is aan de school waar de leerling staat ingeschreven om de ouders in het traject van aanmelding volledig te betrekken en toestemming te vragen voor aanmelding. Het is aan de school om de ouders en leerling te informeren over de werkwijze van de commissie en uiteraard de motieven van de aanmelding. Voor de commissie is het van groot belang om zicht te hebben op de zienswijze van de ouders en van de leerling.

Wat heeft de commissie nodig aan gegevens?
Voor het formuleren van een goed advies heeft de commissie behoefte aan inzicht in de volgende aspecten: 
- een reëel en actueel beeld van de leerling en vooral van de ondersteunings- en onderwijsbehoeften van de leerling; 
- de vraagstelling van de school aan de commissie; 
- een goed zicht op het verloop van de schoolloopbaan van de leerling; 
- een overzicht van wat de school al gedaan heeft in de basisondersteuning en extra ondersteuning conform het eigen schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan; 
- de zienswijze van de ouders en leerling.

Heeft u als school nog geen account voor het gebruik van LDOS ten behoeve van het Samenwerkingsverband Rivierenland, dan kunt u contact opnemen met: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Nadat u gemaild hebt, zal er een account voor u aangemaakt worden. Gelieve aan te geven van welke school u bent en uit welke functie u de aanvragen doet.

Agenda TLV 2020-2021