Het Samenwerkingsverband Rivierenland organiseert meerdere keren per jaar regiobijeenkomsten waarbij diverse disciplines uitgenodigd zijn. Deze bijeenkomsten hebben iedere keer een specifiek thema, waarbij het thema vanaf diverse ingangen wordt besproken. Er worden o.a. presentaties gegeven door gastsprekers en vanuit verschillende specialismen wordt het thema besproken.

De verschillende thema's en de daarbij behorende presentaties, naslagwerken en folders van deze bijeenkomsten vindt u terug onder de aparte themakopjes in dit menu.