De Inspectie van het Onderwijs heeft in samenwerking met de universiteit Maastricht op een rijtje gezet wat de kansen en bedreigingen van afstandsonderwijs zijn.  Hieruit is een handreiking 'Effectief afstandsonderwijs' ontstaan. Klik hier om deze handreiking te lezen.

De coronacrisis is een uitzonderlijke situatie en vraagt veel van onderwijspersoneel, leerlingen en ouders/verzorgers. Om het onderwijs op afstand zo goed mogelijk door te laten gaan, wordt er op verschillende manieren ondersteuning geboden. Hier vindt u een overzicht met een aantal belangrijke websites die ondersteund worden door het ministerie van OCW. De website lesopafstand.nl is een verzamelplek, waar ook doorverwezen wordt naar andere goede voorbeelden. Ook kunt u zelf input aanleveren via de website lesopafstand.nl.