Vragen omtrent corona en de maatregelen gesteld door de overheid en hoe u deze kunt hanteren op school, kunt u vinden in de submapjes onder het kopje testen en het kopje protocol.

Er werd een mooi stuk geschreven over ons OPDC en haar leerlingen ten tijde van Corona en hoe wij werden getipt door het OCW. Lees het artikel hier.

 GGD Jeugdhulp

Tijdens de corona periode zullen er leerlingen zijn die worstelen met vragen over somberheid, stress, ruzies thuis, slecht slapen, problemen thuis, maar ook over bv seksualiteit en andere dingen waar ze misschien graag anoniem over zouden willen praten. In deze link legt de GGD uit hoe je via je de mentor contact kunt leggen met een jeugdverpleegkundige van de GGD.

De laatste corona-adviezen – het (zelf-)test- en isolatieadvies – kunnen komen te vervallen. Het kabinet heeft dat besloten op advies van het Outbreak Management Team (OMT) en het Maatschappelijk Impact Team (MIT). Dit is mogelijk omdat de afweer in Nederland inmiddels hoog is en weinig mensen ernstig ziek worden van de huidige virusvarianten. Wel roept het kabinet iedereen op om het gezonde verstand te blijven gebruiken bij griep- of verkoudheidsklachten. Het is altijd verstandig thuis te blijven als je ziek bent, bij lichte klachten te overleggen met je werkgever of je thuis kunt werken, fysiek contact met kwetsbaren te beperken, in je elleboog te hoesten of te niezen, regelmatig handen te wassen en voor voldoende frisse lucht te zorgen.