Het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband Rivierenland bestaat uit vertegenwoordiging van alle besturen van de VO-en VSO-scholen van regio Rivierenland. 

Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:

ORS Lek en Linge  Joost van Rijn (voorzitter) 
 Cambier Werner Willemsen (secretaris)
 KWC Joke Hengefeld
 De Sonnewijser Susan van Proosdij
Pantarijn Stella Efdé
Helicon vacant
Lingecollege Peter Ronner
De Brouwerij Hennie Loeffen
Ida Gerhardt Academie      Micha van Denderen
   

Het bestuur vergadert ongeveer vier keer per schooljaar. Het bestuur heeft een toezichthoudende rol binnen SWV Rivierenland, het toezichtskader kunt u hier inzien.