Bestuur SWV Rivierenland

Het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband Rivierenland bestaat uit vertegenwoordiging van alle besturen van de VO-en VSO-scholen van regio Rivierenland. 

Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:

ORS Lek en Linge  Carel Konings 
Cambier Werner Willemsen (secretaris)
KWC Joke Hengefeld (voorzitter)
De Sonnewijser Susan van Proosdij
Pantarijn Stella Efdé
Helicon Marieke Hulsbergen
Lingecollege Peter Ronner
De Brouwerij Hennie Loeffen
Ida Gerhardt Academie      Erik Terheggen
   

Het bestuur vergadert ongeveer vier keer per schooljaar. Het bestuur heeft een toezichthoudende rol binnen SWV Rivierenland, het toezichtskader kunt u hier inzien.

Interne Procedure voor bezwaar en klachten

Jaarverslag 2019