Platform van zorgcoördinatoren Werkgroep Zorg

De zorgcoördinatoren van de scholen binnen de regio van SWV Rivierenland nemen allen deel aan Werkgroep Zorg. De zorgcoördinatoren zijn naast de realisatie van de doelstellingen uit het eigen, schoolspecifieke zorgplan verantwoordelijk voor de implementatie van de doelstellingen van het samenwerkingsverband. Op grond van de activiteiten op het terrein van de zorg en de noodzaak van een sluitende aanpak in de regio hebben alle betrokken scholen bij het samenwerkingsverband een zorgcoördinator benoemd die participeert in het platform van zorgcoördinatoren Werkgroep Zorg. Participatie, taakstelling en inzet zal in overeenstemming zijn met de context van de eigen school. Het accent in de werkzaamheden en activiteiten ligt op het vormgeven van Passend Onderwijs tot aan de werkvloer. De klas, de leerlingen, mentoren, docenten en uiteraard de ouders zijn de belanghebbenden die deze leden voor ogen hebben als ze over de verschillende onderwerpen discussiëren.

Het vergaderschema van de werkgroep zorg schooljaar 2023-2024

 

Datum Tijd Locatie Thema
 11 september 2023 14.30 - 16.30 Yuverta Kesteren  Preventief werken
 6 november 2023 13.00 - 17.00 Gemeentehuis Culemborg Verbindingsdag onderwijs-zorg
 5 februari 2024 14.30 - 16.30 Pantarijn Kesteren OPP en LWOO-PrO (wetgeving) 
 8 apri 2024 14.30 - 16.30 Linawijs Culemborg  Route naar inclusief onderwijs (VSO Coaches)
 3 juni 2024 14.30 - 16.30 Sonnewijser  Genderproblematiek (COC)