Protocol

Het bestaande coronaprotocol voor scholen wordt vanaf 25 september vervangen door een richtlijn. Er gelden dan – met uitzondering van het sneltesten – geen specifieke maatregelen meer voor het (voortgezet) onderwijs. In de richtlijn staat de belangrijkste informatie op een rij. Scholen kunnen naar deze informatie verwijzen. De term protocol is niet meer passend bij de huidige situatie en bij de inhoud van het document.