Programma bijeenkomst nieuwkomers in de scholen van Rivierenland (klik hier voor de Powerpointpresentatie)

Datum: 1 februari 2021
Plaats: digitale bijeenkomst
Tijd: 14.30 – 16.30 uur

 Tijd Activiteit

14.30 ‘Welkom’ door Angelica Garcia Asensio
          Ø Welkom deelnemers.
          Ø Introductie sprekers:
              o Dirk van Oosteren (ISK Lingecollege)
              o Saskia Klijn (VluchtelingenWerk)
              o Frans Rijsdijk (maatschappelijk begeleider VluchtelingenWerk)
              o Marian Vriend (kinder- en jeugdpsycholoog)
              o Anita Voerman (SWV Rivierenland).

14.45 ‘Terugblik’ door Anita Voerman 
          Ø Wat hebben we al gezamenlijk ontwikkeld?

15.00 ‘Advisering onderwijsniveau’ door Marian Vriend en Frans Rijsdijk (Klik hier voor de volledige Powerpointpresentatie) 
          Ø Hoe komt de advisering van het onderwijsniveau tot stand?
          Ø Wat zijn de laatste ontwikkelingen?
          Ø Wat zijn de landelijke ervaringen en de ervaringen in Rivierenland?       

15.20 ‘ Van ISK naar VO’ door Dirk van Oosteren (Klik hier voor de volledige Powerpointpresentatie)
          Ø Welke maatwerk is mogelijk voor nieuwkomers in het VO?
          Ø Welke mogelijkheden zijn in de weg naar examinering?
          Ø Hoe zit de nazorg van het ISK eruit op de VO-scholen?
             o Hoe om te gaan met achterstand in vakspecifieke termen?
             o Hoe zit het met de begeleiding van leerling afkomstig uit andere ISK’s?

15.55 ‘Pauze’

16.00 ‘Vluchtelingenwerk’ door Saskia Klijn 
          Ø Wat zijn de mogelijkheden van VluchtelingenWerk?
          Ø Waar kunnen scholen naar toe als ze signaleren dat nieuwkomers-gezinnen extra ondersteuning nodig hebben?

16.15-16.30 ‘Afspraken en afsluiting
          Ø Wat geven we elkaar mee?
          Ø Welke afspraken maken we met elkaar over dit thema?
          Ø Rondvraag
          Ø Dank voor uw bijdrage

 

Handige folders en documentatie: