Het MDO (Multidisciplinair Overleg)

Het is belangrijk dat docenten, leerlingen en ouders zo snel mogelijk worden geholpen om te voorkomen dat leerlingen vastlopen in hun onderwijsproces. Scholen kunnen wekelijks om raad en advies vragen bij dit multidisciplinair overleg.

Daarbij zijn de volgende disciplines aanwezig:

  • CoördinatorOPDC;
  • Orthopedagoog;
  • Psycholoog;
  • Docent OPDC.