Op 7 juni 2021 is de werkgroep Zorg bijeengekomen voor een bijeenkomst met als onderwerp " NPO sociaal-emotioneel aspect na corona".

Bij deze online meeting waren er ook diverse gastsprekers waaronder Hanneke Visser van Rino. Zij is schoolpsycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog NIP en al 20 jaar werkzaam op het VO. Tevens is zij aangesloten bij de corona expertgroep van het NIP. Aan de hand van een mooie Powerpointpresentatie licht zij het onderwerp op landelijk niveau toe. Op regionaal niveau neemt Marieke te Plate het woord, themaspecialist Welbevinden op school GGD Gelderland-Zuid. Ook zij houdt een interessante presentatie. Deze Powerpointpresentatie kunt u hier terugvinden. Aanvullende informatie over het bevorderen van welbevinden op het voortgezet onderwijs leest u hier.