In de publicatie ‘Onderwijs op afstand’ vindt u tips en handvatten van flexibele en digitale leermiddelen van VO-content die u kunt inzetten voor online en hybride onderwijs. Om deze brochure te downloaden, klikt u op deze link.


Het Rapport Afstandsonderwijs van het Ministerie van OCW is een verkenning naar drie verschillende opties om afstandsonderwijs als tijdelijk instrument voor thuiszitters in te zetten.

De Inspectie van het Onderwijs heeft in samenwerking met de universiteit Maastricht op een rijtje gezet wat de kansen en bedreigingen van afstandsonderwijs zijn. Hieruit is de handreiking 'Effectief afstandsonderwijs' ontstaan.