SWV Rivierenland werkt nauw samen met het samenwerkingsverband van het primair onderwijs (SWV BePO) om de overstap van het primair onderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO) zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hiervoor zijn overstapafspraken gemaakt waarin staat vermeld op welke wijze de betrokken scholen zorg dragen voor een soepele overgang voor de leerling van het PO naar het VO. Deze overstapafspraken kunt u hier raadplegen: POVO afspraken 2020-2021.

Ook wordt jaarlijks een kalender opgesteld voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs waarin afspraken en bijeenkomsten zijn vermeld: POVO kalender 2020-2021.

Aanbod en ondersteuning VO

Jaarlijks wordt er een startbijeenkomst gehouden voor het PO en VO. Onder andere de ondersteuning op de VO scholen zijn hier gepresenteerd. De presentatie van deze bijeenkomst kunt u hier raadplegen: Ondersteuning VO scholen 2019-2020.

In deze tabel vindt u het overzicht van het aanbod van de VO-scholen in het eerste leerjaar en de ondersteuning die geboden wordt op de scholen: Overzicht aanbod VO-scholen brugklas 2020-2021

Elke school organiseert een informatiedag waarin uitleg wordt gegeven over de school en waarin u ook uw vragen kunt stellen. Dit overzicht bevat de links naar de websites met de informatiedagen van onze VO-scholen: Informatiedagen VO-scholen

Om een duidelijk beeld te geven van welke leerlingprofielen passen bij de verschillende leerwegen binnen het voortgezet onderwijs is een overzicht gemaakt met kenmerken per leerweg. Dit document kunt u hier raadplegen: Informatie leerlingprofielen en leerwegen.

Naast deze informatie wordt geadviseerd de website devogids.nl te raadplegen. Deze website bevat een uitgebreid overzicht aan informatie over middelbare scholen en open dagen voor leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders. Daarnaast geeft deze organisatie elk jaar een VO gids uit: De VO-gids