Ambulante begeleiding bij een visuele beperking

Als een kind met een visuele beperking regulier onderwijs volgt, gaan heel veel schoolzaken gewoon zoals ze altijd gaan. Sommige dingen gaan anders. Dat kan vragen oproepen bij u als leerkracht of ouder, maar ook bij uw kind of bij een medeleerling. Bij Koninklijke Visio hebben ze gespecialiseerde leerkrachten die deze vragen kunnen beantwoorden en die een leerling met een visuele beperking begeleiden bij alle schoolzaken die een beetje anders zijn. Deze ambulant onderwijskundig begeleiders (aob’ers) ondersteunen niet alleen de leerling, maar vooral ook de leerkracht(en) en de school. Via deze links kunt u meer hierover lezen: "Passend Onderwijs voor kinderen en jongeren met een visuele beperking" en "Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking".