Wie kan aanmelden?
Voor de overgang van het primair- en speciaal onderwijs naar het voortgezet (speciaal) onderwijs geldt dat de school waar de leerling is aangemeld de leerling kan aanmelden voor een toelaatbaarheidsverklaring of een advies. Voor het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs geldt dat de school waar de leerling staat ingeschreven als de aanmeldende school. Voor meer informatie over de toelaatbaarheidsverklaring verwijzen wij naar de site: www.passendonderwijs.nl.

Aanmelden kan via www.ldos.nl.

Een account voor ldos kan worden aangevraagd bij de voorzitter van de Toelaatbaarheidscommissie, de heer Eelke Boeracker (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Het is aan de school om de ouders in het traject van aanmelding volledig te betrekken en toestemming te vragen voor aanmelding. Het is aan de school om de ouders en leerling te informeren over de werkwijze van de commissie en uiteraard de motieven van de aanmelding. Voor de commissie is het van groot belang om zicht te hebben op de zienswijze van de ouders en van de leerling.

Wat heeft de commissie nodig aan gegevens?
Voor het formuleren van een goed advies heeft de commissie behoefte aan inzicht in de volgende aspecten:
- een reëel en actueel beeld van de leerling en vooral van de ondersteunings- en onderwijsbehoeften van de leerling;
- de vraagstelling van de school aan de commissie;
- een goed zicht op het verloop van de schoolloopbaan van de leerling;
- een overzicht van wat de school al gedaan heeft in de basisondersteuning en extra ondersteuning conform het eigen schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan;
- de zienswijze van de ouders en leerling.