In verband met de uitvoering van de wettelijke taakstelling heeft het SWV Rivierenland een Toelaatbaarheidscommissie Passend Onderwijs Rivierenland in het leven geroepen. De commissie geldt als een adviesorgaan voor de directeur van het SWV Rivierenland.

De commissie heeft de beschikking over een brede expertise over de ondersteunings- en onderwijsbehoefte van leerlingen en zijn volledig op de hoogte van de schoolondersteuningsprofielen van de scholen. Zij heeft ook een goed zicht op de mogelijkheden van de scholen. Ook heeft de commissie kennis van de regionale kaart en het aanbod van instellingen voor jeugdhulp.

De aanvragen voor bespreking in de commissie hebben vooral betrekking op de volgende onderwerpen:
het verstrekken van een toelaatbaarheidsverklaring voor het voortgezet speciaal onderwijs
een advies over de continuering van de schoolloopbaan van de leerling.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

  • Eelke Boeracker (voorzitter)
  • Hiske de Vos (lid VO)
  • DaniĆ«lle Veens (lid VSO)

De commissie kan daarnaast een beroep doen op de inzet van een jeugdarts verbonden aan de GGD en indien gewenst ook expertise van de GGZ en overige instelling voor jeugdhulp.

Bij de bespreking van de leerling in de commissie wordt de zorgcoordinator van de school uitgenodigd. Op basis van de bespreking en de studie van het dossier formuleert de commissie een advies aan de directeur van het SWV Rivierenland. De directeur wordt vanuit het bestuur van het samenwerkingsverband gemandateerd om het advies van de toelaatbaarheidscommissie om te zetten in een besluit.

Indien u zich niet kunt vinden in het besluit, dan kunt u dit per mail kenbaar maken aan de directeur. U kunt haar bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Dit contact kan eventueel leiden tot het heropenen van het dossier en/of kan er nieuwe of aanvullende informatie worden opgevraagd. Indien voorgaande actie niet leidt tot een geschikte oplossing kunnen ouders of school in beroep gaan bij de landelijke geschillencommissie.

Voor de vergaderingen wordt gewerkt met een jaarrooster. Indien noodzakelijk in crisissituaties wordt er per direct gehandeld. De voorzitter van de commissie neemt daartoe initiatief en neemt contact met een of meerdere commissieleden en indien gewenst de directeur.

De gegevens van uw kind worden beschermd volgens de richtlijnen van de Privacywet.
Onderstaand kunt u het privacy reglement van de toelaatbaarheidscommissie van SWV Rivierenland terugvinden:
Privacy reglement