Vergaderschema

Het vergaderschema van de werkgroep zorg schooljaar 2018-2019:

3 september 2018 
 5 november 2018
 4 februari 2019
8 april 2019
17 juni 2019


Indien u als docent of ouders vragen heeft over Passend Onderwijs binnen uw school of vragen heeft over de activiteiten die het samenwerkingsverband verricht en u graag een onderwerp wilt inbrengen in een van deze vergaderingen, dan nodigen wij u uit om een mail te sturen aan ons of aan de contactpersoon van uw school. Wij willen u erop attenderen dat een week voorafgaand aan de vergaderdatum de vergaderagenda aan de leden wordt verstuurd.