De kengetallen van SWV Rivierenland zijn openbaar en terug te vinden op de website van Passend Onderwijs. Ook kunt u informatie vinden over de bekostiging van personeel en materieel.