De start van passend onderwijs! Door de invoering van passend onderwijs wordt een sterk beroep gedaan op de school en de leraar. Het doel is en blijft dat dankzij passend onderwijs het aantal jongeren met ondersteuningsvragen meer en meer in het regulier onderwijs opgevangen wordt. Voor de school en de leraar betekent dit dat er een groter beroep wordt gedaan op de didactische kwaliteiten als omgaan met verschillen, gedifferentieerd werken en klassenmanagement.

Met TOPs! creëer je als trainer een veilig, positief leer- en leefklimaat tijdens de trainingen, op school. Vanuit dit klimaat houden leerlingen rekening met elkaar, kunnen zij elkaars gezichtspunt innemen en elkaar helpen om problemen op te lossen. Leerlingen hebben respect voor elkaar en laten positief gedrag zien, nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen denken en handelen. Dit komt de veiligheid op allerlei gebieden ten goede! TOP-gedrag.