Het samenwerkingsverband Rivierenland maakt zich sterk voor de thuiszitters, ons streven is om voor elke leerling een zo passend mogelijke onderwijsplek te vinden. Dit doen wij in samenwerking met de scholen en de leerplichtambtenaren. Om alles zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen hebben wij met de scholen in ons samenwerkingsverband en de leerplichtambtenaren van de betrokken gemeentes een protocol opgesteld. In dit protocol staat beschreven welke stappen ondernomen kunnen worden bij (dreigende) thuiszitters.

Het protocol kent de volgende doelstellingen:

1. Terugbrengen van het aantal thuiszittende leerlingen in de regio Rivierenland.
2. Verkorten van de periode van thuiszitten
3. Versnellen van de plaatsing in een passende onderwijsplek en/of toeleiding naar zorg.
4. Signaleren van de belangrijkste oorzaken van thuiszitten en knelpunten bij plaatsing.

Werkwijze
De school blijft verantwoordelijk maar staat er in het handelen niet alleen voor. Diverse partners, waaronder het samenwerkingsverband, kunnen de school daarbij ondersteunen. De school meldt een thuiszitter binnen vier weken bij het SWV. Samen met het SWV kan worden besproken welke acties ondernomen kunnen worden. Twee maandelijks wordt er door SWV Rivierenland geïnventariseerd naar de thuiszitters. De problematiek rond een thuiszittende leerling vraagt om een integrale aanpak. Er worden verschillende partijen onderscheiden in de aanpak van het thuiszitten. Zij spelen ieder op eigen wijze een sleutelrol: de school, het samenwerkingsverband, het Bureau Leerplicht c.q. de leerplichtambtenaar en de ouders van de leerling. Zij hebben samen de vereiste kennis over een leerling en mogelijk andere betrokken instanties. Het is daarom van belang dat een thuiszittende leerling bij al deze partijen goed in beeld is en dat zij goed met elkaar samenwerken. In ons protocol kunt u lezen wat er van elke partij wordt verwacht.

Thuiszittersprotocol

Heeft u een thuiszittende leerling of maakt u zich zorgen over uw thuiszittende kind? Dan kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator van uw school of met het samenwerkingsverband: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..