De taakstelling van de RVC is per 1 januari 2016 komen te vervallen,  waardoor de samenwerkingsverbandingsverbanden verantwoordelijk zijn geworden voor de toewijzing van LWOO en PrO voor de VO-scholen in diens regio's.  

Het bestuur van het SWV Rivierenland heeft ervoor gekozen om vooralsnog de huidige criteria voor LWOO en PrO te handhaven. Dat betekent dat de komende periode nog gewerkt wordt met de landelijke criteria. 

In dit reglement is alle benodigde informatie opgenomen met betrekking tot de werkwijze vanaf 1 januari 2016 voor de toewijzing van LWOO en PrO binnen het SWV Rivierenland. 

Toegestane screenings- en testinstrumenten LWOO/PrO schooljaar 2016-2017