In Nederland is de privacybescherming nu nog geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet beschermt de privacy door regels te stellen voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland.

Op 25 mei 2018 zal de Wbp worden vervangen door een Europese privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hoe SWV Rivierenland hiermee omgaat leest u hier